१ बर्षमा २३ वटा कानुन निर्माण : अहिलेसम्ममा ९४ वटा 

काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद वहाली गरेपछि २३ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । यीमध्ये २०७९ सालमा २१ वटा र २०८० सालको पहिलो डेढ महिनाभित्र २ वटा जारी भए । कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेदेखि अहिलेसम्ममा ९४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । यीमध्ये ४० वटा ऐन, ३६ वटा कार्यविधि, ८ वटा निर्देशिका, ६ वटा नियमावली, २ वटा मार्गदर्शन र २ वटा मापदण्ड रहेका छन् । 

यसरी जारी गरिएका कानुनहरुमध्ये २०७७ सालमा सबैभन्दा धेरै २२ वटा कानुन जारी भए । यो बर्ष ९ वटा कानुन, ९ वटा कार्यविधि, २ वटा मार्गदर्शन र २ वटा निर्देशिका लागु गरियो । २०७९ सालमा २१ बटा कानुन पारित भए । यसमा ८ वटा ऐन, ८ वटा कार्यविधि, ४ वटा निर्देशिका र एउटा नियमावली छन् । तेस्रो धेरै कानुन जारी भएको बर्ष २०७५ साल हो । यो बर्ष १२ वटा ऐन, ४ वटा कार्यविधि र एउटा नियमावली गरेर १७ वटा कानुन जारी भए । 

२०७८ सालमा १३ वटा कानुन जारी भए । यसमा ४ वटा ऐन, ९ वटा कार्यविधि छन् । २०७४ साल अर्थात् स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यास भएको पहिलो बर्ष १२ वटा कानुन जारी भए । यसमा ४ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ३ वटा कार्यविधि र एउटा मापदण्ड थिए । जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा कम कानुन जारी भएको बर्ष २०७६ हो । यो बर्ष ३ वटा ऐन, २ वटा कार्यविधि, एउटा निर्देशिका र एउटा मापदण्ड गरी ७ वटा कानुन जारी भए ।

महानगरले आउँदो असार महिनामा आव्हान गर्ने नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधयेक २०८० सँगै सञ्चार विधयेक २०८०, जन स्वास्थ्य विधयेक २०८० र नगर प्रहरी विधेयक २०८० पनि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका काम गर्न आफैँ कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने भएपछि महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारका काम गर्न अलमल गरिरहनु पर्दैन । आवश्यक भएका कानुन तर्जुमा गर्ने तथा अनावश्यक कानुन खारेज गर्न सक्छ । महानगरपालिकाले खरिद नियमावली २०७४ लाई खारेज गरेर काठमाण्डौ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ समेत जारी गरेको छ । 

नेपालको संविधानको भाग १८ धारा २२६ को उपधारा १ बमोजिम संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न नगर सभाबाट आफैँ ऐन बनाउन पाउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा पालिकाहरुले आफैँ ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पारित भएका कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । यी दस्तावेज महानगरपालिकाको वेभ साइटमा पनि राखिएका छन् । 

शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै साविकमा भएका स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पालिकाहरुले आफैँ कानुन बनाउने अभ्यास थालेका हुन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वीकृत कानुनहरु

क्र.स.  स्वीकृत कानुन                                   नगर सभाबाट स्वीकृत मिति 
१.     काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७४     २०७४/०३/३१
२.   काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७४       २०७४/०४/०८
३. काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ २०७४/१२/२९
४.   हनुमानढोका दरवारक्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ मा पहिलो शंसोधन     २०७४/१२/२९
५.  काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन,२०७५     २०७५/०३/२७
 ६.     काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७५     २०७५/०३/२७
७. काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५     २०७५/०३/२७
८  काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५     २०७५/०३/२७
९. काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५  २०७५/०३/२७
१०. काठमाडौँ महानगरपालिका विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५     २०७५/०३/२७
११.  काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५     २०७५/०३/२७
१२.  काठमाडौँ महानगरपालिका विकास समिति ऐन, २०७५     २०७५/०३/२७
१३.     काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग( गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५     २०७५/१२/२४
१४. काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५      २०७५/१२/२४
१५. काठमाडौँ महानगरपालिका विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यबस्थापन ऐन, २०७५     २०७५/१२/२४

१६ काठमाडौँ महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन,२०७५     २०७५/१२/२४
१७.  काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन,२०७६      २०७६/०३/२९
१८. काठमाडौँ  महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७६     २०७६/०३/२९
१९. सहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ मा पहिलो शंसोधन     २०७६/०९/२९
२०. काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन,२०७७     २०७७/०३/१८
२१.     काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७७     २०७७/०३/२१
२२ काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ मा पहिलो शंसोधन २०७७     २०७७/०९/२७
२३. काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण ऐन, २०७७     २०७७/१०/०६
२४.  काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७७     २०७७/०३/१८
२५. काठमाडौँ महानगरपालिका संघ संस्था दर्ता तथा नियमन सम्वन्धी ऐन, २०७७     २०७७/०३/१८
२६. काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी समायोजन  ऐन, २०७७      २०७७/११/०४
२७. काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७     २०७७/११/२६
२८.  काठमाडौँ  महानगरपालिकाको संगठन संरचना, दरबन्दी र पदाधिकारी तथा प्रशासनिक एकाइहरुको कार्यविवरण, २०७७     २०७७/११/२६
 २९. काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७८     २०७८/०३/२०
३०. काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७८ २०७८/०३/२५ 
३१. काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७८ मा पहिलो शंसोधन, २०७८     २०७८/०९/३० 
३२ काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ मा पहिलो शंसोधन, २०७८     २०७८/०९/३० 
३३.     काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९      २०७९/०३/१७
३४ काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७९     २०७९/०३/२४ 
३५.      काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व (पहिलो शंसोधन) ऐन, २०७९     २०७९/०३/३० 
 ३६.      काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७९     २०७९/१०/१५
३७ साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९     २०७९/१०/१५
३८. काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९     २०७९/१०/१५
३९.     काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९     २०७९/१०/१५
४०.  

काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९    

२०७९/१०/१५

  नियमावली, निर्देशिका कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन

क्र.स.  स्वीकृत कानुन                                    स्वीकृत मिति 
१.     काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४     २०७४/०३/२९
२.  काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगको गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७४      २०७४/०५/२२
३. काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७४     २०७४/०९/२४
४.   काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४     २०७४/०९/२४
५.  काठमाडौँ महानगरपालिका समिति÷उपसिमित गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४      २०७४/०९/२४
 ६.     काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको स्वकीय सचिवालय गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४     २०७४/०९/२४
७. काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४      २०७४/१२/०५
८  काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४      २०७४/१२/०५
९. काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगको गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा पहिलो शंसोधन २०७५     २०७५/०३/२६
१०. काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५     २०७५/०४/२८
११.  स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा कार्यविधि, २०७५      २०७५/०४/२८
१२.  अन्तर सरकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५     २०७५/१०/२५
१३.     काठमाडौँ महानगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५      २०७५/११/१७
१४. काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन  कार्यविधि, २०७६      २०७६/०६/१३
१५. काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६     २०७६/११/०१
१६ काठमाडौँ  महानगरपालिका कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) सम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड, २०७६       २०७६/१२/१७
१७.  काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर रिसर्च फेलोसिप कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६      २०७६/०९/१७
१८. काठमाडौँ महानगरपालिका जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि, २०७७   २०७७/०२/०४
१९. काठमाडौँ महानगरपालिका कोभिड १९ संक्रमित र सम्पर्क व्यक्ति पहिचान, अनुसन्धान तथा खोजतलास कार्यदल गठन निर्देशिका, २०७७     २०७७/०२/२५
२०. काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७     २०७७/०४/१५
२१.     काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७      २०७७/०४/१५
२२ काठमाडौँ महानगरपालिका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन मार्गनिर्देशन, २०७७      २०७७/०६/१९
२३. काठमाडौँ महानगरपालिका भवन जाँचबुझ कार्यविधि, २०७७      २०७७/०७/०५
२४. काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल भाषा प्रशिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७      २०७७/०९/२४
२५. काठमाडौँ महानगरपालिका विद्युतीय  माध्यमबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन मार्गनिर्देशन, २०७७ मा पहिलो शंसोधन      २०७७/०९/५
२६. रिचार्ज काठमाडौं कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७      २०७७/११/२३
२७. काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधि आन्तरिक पर्यटन/कार्यक्रम कार्यान्वयन  निर्देशिका, २०७७      २०७७/११२३
२८. काठमाडौँ महानगरपालिका सिल्भर भोलेन्टियर परिचालन कार्यविधि, २०७७ २०७७/०६/१९
२९. करियर क्याम्प संचालन कार्यविधि, २०७७     २०७७/०६/१९
३०. काठमाडौँ  महानगरपालिका महिला उद्यमशिलता अभिबृद्धि कार्यक्रम कार्यविधि ( महिला उद्यमशाला), २०७७     २०७७/०६/१९
३१.  इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८      २०७८/०४/१९
३२. काठमाडौँ महानगरपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८      २०७८/०४/१९
३३.   काठमाडौँ महानगरपालिका छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०७८      २०७८/०४/१९
३४.  काठमाडौँ महानगरपालिका मानववेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८      २०७८/०४/१९
३५.  काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा  सहुलियत कार्यविधि, २०७८      २०७८/०४/१९
३६.  काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व छुट मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८      २०७८/०४/१९
३७.  काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल भाषा प्रशिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी  कार्यविधि, २०७७ मा पहिलो शंसोधन २०७८     २०७८/०४/२०
३८.  पर्यटन प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८     २०७८/०८/०७
३९.  संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि, २०७८     २०७८/०९/१६
४०  अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९     २०७९/०३/१०
४१.   विकास सहायता कार्यविधि, २०७९     २०७९/०५/१२
४२.  वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९     २०७९/०५/१२
४३.  घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका,२०७९     २०७९/०९/१८
४४  मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९     २०७९/०९/१८
४५ ,  कल सेन्टर (सम्पर्क केन्द्र) सञ्चालन निर्देशिका, २०७९     २०७९/०९/१८
४६.  काठमाडौँ महानगरपालिका आय ठेक्का कार्यविधि, २०७९     २०७९/०९/१८
४७. पुनर्ताजगी बिदासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९     २०७९/०९/१८
४८. काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९     २०७९/०७/२९
४९ . सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९     २०७९/११/११
५०. हाँडीगाउँ संस्कृति संरक्षण अक्षयकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९     २०७९/११/११
५१. मैतीदेवी मन्दिर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९     २०७९/११/११
५२.  वाह्य विज्ञापन नियमन निर्देशिका, २०७९     २०७९/११/११
५३.  सुवर्णपुर सम्पदा संरक्षण कार्यविधि, २०८०     २०८०/०२/०१
५४ 

 स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन निर्देशका, २०८०    

२०८०/०२/०१

                  

सम्बन्धित समाचार

Facebook Comments