काठमाडौं अनलाईन

नेपालको स्थानीय तह खबरपत्रिका

सुचना तथा जानकारी

०९
आश्विन

 

संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) तथा काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २८(२) एवं दफा १०४ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुले आगामी २०७६ पौष मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र साधारणसभाबाट पारित प्रतिवेदन काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ । साथै साधारणसभा सञ्चालन गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनुहुन अनुरोध छ ।

१. सहकारी संस्थामा सदस्य बनाएर मात्र कारोबार गर्ने र सबै सदस्यलाई सधारणसभामा उपस्थितका लागि आव्हान गर्ने,

२. साधारणसभामा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभए गणपुरक संख्या नपुग्ने हुँदा गणपुरक संख्या पु¥याएर मात्र साधारणसभा सञ्चालन गर्ने,

३. साधारणसभामा सदस्यहरुको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउन उद्घाटन सत्रलाई तथा मन्तव्यको कार्यक्रम नराखी सोझै एजेण्डा उपर छलफल गर्ने वातावरण मिलाउने,

४. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन एवं पेश हुने अन्य सबै प्रतिवेदन तथा विषय उपर पर्याप्त छलफल गराएर मात्र पारित गर्ने,

५. सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको निर्वाचन हुने भए प्रचलित कानून, मापदण्ड, एवं विनियम बमोजिमको योग्यता पुगेका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित गर्ने,

६. साधारण सभाको माइन्युट सञ्चालक समितिको संख्या भन्दा एक जना बढी संख्यामा साधारण सभाबाट मनोनित सदस्यहरु र सञ्चालकहरु सबैबाट प्रमाणित गर्ने,

७. साधारणसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको संस्थाको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण गर्न एक जना लेखापरीक्षक र आवश्यकतानुसार बैकल्पिक लेखापरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने,

८. संस्थाको विनियम संशोधन, कार्यविधि, नियमावली, नीति साधारणसभाबाट पारित गर्ने,

९. संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम साधारणसभाबाटै अनुमोदन गर्ने ।

यस विषयमा थप जानकारी चाहिएमा काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको फोन नं. ०१–४७८०१३६ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।


काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सहकारी विभाग, बिजुलीबजार

सामाजिक सञ्जालकाठमाडौं महानगरपालिका राजस्व बिभागको सूचना
फोहोर व्यवस्थापन र जोखिम न्युनीकरणका लागि जरुरी सूचना
महानगर क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री हटाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
सहकारी संस्थाहरुलाई आउँदा पौष मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी महानगरमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
चलचित्र घरहरुलाई मनोरञ्जन कर तिर्न आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी
कुतबाली धरौटी बुझाउने बारे सूचना
भिंतुना सनिल व थी थी ज्याझ्वःया खँय् सूचं
भिंतुना सनिल तथा विविध कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
सहकारी संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना