काठमाडौं अनलाईन

नेपालको स्थानीय तह खबरपत्रिका

सुचना तथा जानकारी

०९
कार्तिक
सहकारी संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना
२०७५-०७-०९
काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सहकारी बिभाग, बिजुलीबजार

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना ।।।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै एक स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका प्रारम्भिक विषयगत तथा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन लगायतका संस्थापकीय कार्यहरु सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दछ । प्रचलित कानून बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कार्र्यक्षेत्र भएका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको सम्बद्ध फाईल तथा कागजातहरु तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त गरी काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागले मिति २०७५।४।१ बाट सहकारी संस्थाहरुको संस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्दै आएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई तत्काल तपसिल बमोजिम गर्न गराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपसिलः
१. प्रत्येक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रीत एवं सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम गठन र सञ्चालन हुनुपर्ने ।
२. विषयगत तथा वहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुबीच मात्र कारोबार गर्नुपर्ने ।
३. तोकिएको हद भन्दा वढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गर्न नहुने ।
४. सञ्चालक समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी सभा सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागमा साधारण सभाबाट पारित र संस्थाको वार्षिक बजेट,            कार्यक्रम, योजना, नीति र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ।
५. संस्थाको कारोबारको चौमासिक प्रतिवेदन मंसिर पन्ध्र, चैत्र पन्ध्र र श्रावण पन्ध्र गतेभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागमा पेश गर्नुपर्ने ।
६. संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना, सञ्चालकको नाम तथा वांकी कार्यावधिको सूचि, सेयर सदस्य संख्या र शेयर पूँजी, कुल वचत र कर्जाको विवरण, सञ्चालकले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागमा पेश गर्नुपर्ने ।
७. का.म.पा.का वडा कार्यालयहरुमा सम्पर्कगरी व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिनु पर्ने ।
८. चौमासिक तथा वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गर्न संघीय सरकारको सहकारी विभागबाट प्रयोगमा ल्याएको इन्टरनेटमा आधारित सूचना प्रणाली COMPOMIS को प्रयोगको सुनिश्चितताको लागि प्रत्येक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागबाट User name and password प्राप्त गरी उक्त प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन पठाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने ।
९. गैर नेपाली नागरिकलाई प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सदस्य बनाउन नहुने ।
१०. सञ्चालक समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
११. साधारण सभाको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति, उपस्थित सञ्चालकहरुका साथै सञ्चालक समितिको कुल सदस्य संख्या भन्दा कम्तिमा एक जना वढी हुनेगरी साधारण सदस्यहरुबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने ।
१२. महानगरपालिका क्षेत्रभन्दा वढी कार्यक्षेत्र कायम राखी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुले महानगरपालिका क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्दा सञ्चालित सेवाको विवरण सहित काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागलाई जानकारी दिई विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।


यस सम्बन्धि थप जानकारी चाहिएमा फोन नं. ४७८०१३६ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

सामाजिक सञ्जाल


चक्रपथ सुधारमा दोश्रो चरणको काम गर्दा, धुलो नउड्ने विधि अपनाएर सहयोग गर्नोस् — मेयर शाक्य
सडकका अड्चन र महानगर
एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँगका शर्त र सहमति
काठमाडौं महानगरको नगर सभामा ०७५/०७६ कालागि ७ वटा विषयगत क्षेत्रमा १३ अर्व ०२ करोड १२ लाख ३७ हजार आय व्यय प्रस्ताव
६० करोड रुपैयाँ बराबरका २१७ वटा चालु र ७ करोड रुपैयाँ बराबरका ४८ वटा नयाँ योजना सम्पन्न
आपतका आवाज कसरी सुन्ने? कसरी सुनाउने?
काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिलाई महानगरको थप ५ करोड
बाह्य धुलोभन्दा कम खतरा छैन घरभित्रको धुलो
बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन महानगरमा ५५८ स्वास्थ्य स्वयमसेविका परिचालन
काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिलाई महानगरको ५० लाख अनुदान रकम